Selecteer een pagina

Op 19 maart aanstaande is Minister van Staat Herman Tjeenk Willink te gast bij de maandelijkse Arnhemse talkshow Herman Centraal. Hij zal daar uitgebreid spreken over zijn boek ‘Groter denken kleiner doen’. Hij houdt in zijn boek een vurig pleidooi voor het burgerinitiatief. Niet als actie- of pressiemiddel, maar burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de publieke zaak – veelal daar waar de overheid zich heeft teruggetrokken of het om andere redenen laat afweten.

De vraag van Herman Centraal aan het BurgerServiceLab om als initiatief aanwezig te zijn op de avond bracht het onderstaande gesprek op gang.

” ‘Burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen’…..hoezo ‘nemen’? Krijgen en hebben lijkt mij. ‘Waar de overheid zaken laat liggen’…. Nee, gewoon samenwerken omdat het kan….

Groter denken, kleiner doen, zie ik als samen grote dingen doen. Het is niet burgers die met iets kleins iets groots kunnen bewerken en dan afhankelijk zijn van applaus van bovenaf. Of die moeten smeken en zich krom moeten werken om iets gedaan te krijgen.

Het is ontmoeten, verbinden, elkaar leren kennen en uiteindelijk vertrouwen: burgers onderling én burgers en overheid. 

Weg met wij/zij denken, alleen nog maar wij-samen-denken. Gelijkwaardig, wederkerig.

Er is geen onderaf zonder bovenaf, en geen bovenaf zonder onderaf. Dat is waar het in het BurgerServiceLab over gaat. We zijn niet onderweg naar participatie, we zijn onderweg naar samenwerking. “

“Ik vind het ingewikkelde dat we als BSL genoemd zijn als burgerinitiatief, terwijl we een platform zijn en niet meer dan dat. Toch? Of vinden we, zie gesprekken van een aantal van ons met de gemeente over participatie, dat we wel een initiatief zijn?”

“Het BSL heeft geen vaste vorm en wij zijn het heel vaak niet eens. Dat is onze kracht. En als wij als individuen onze krachten bundelen (gelegenheidscoalities) ontstaat er iets: een initiatief, een beweging, een project, een signaal. Hierin nemen we altijd onze eigen kennis, ervaring en inspiratie mee van de initiatieven waar we zelf mee bezig zijn. Volgens mij is dat ook kenmerkend voor veel burgerinitiatieven, dingen niet eerst in een vorm gieten, maar juist gaandeweg, samen laten ontstaan en in beweging blijven.”

Meer weten over de talkshow Herman Centraal, of aanmelden? Bekijk het facebookevent.