Selecteer een pagina

Wie zijn wij?

Het BurgerServiceLab (BSL) zet het perspectief en belang van burgers centraal. In dit lab delen we – actieve burgers en bewoners van Arnhem –  onze kennis en kunde. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie in de invloedssfeer van burgers en de overheid, organisaties in het sociale domein, ondernemers en onderwijsinstellingen.

Doel van het BSL is om de positie en mogelijkheden van burgers te versterken. We vormen op eigen titel gelegenheidscoalities om projecten te initiëren en overheden, organisaties, ondernemers en/of onderwijsinstellingen te prikkelen.

Het BurgerServiceLab bestaat op dit moment uit tien actieve, Arnhemse burgers:

Rudolf Beijerman
Annet Elzinga
Willem van Gent
Hilbert de Goede
Cees van Helvert
Sebastiaan van Sandijk
Paul Vlaar
Marjet Zeegers
Engelien Zomer

Hoe zijn wij?

Dwars

…denken langs bestaande lijnen brengt je niet altijd verder. Het BSL ligt graag dwars en werpt eigen lijntjes uit. We leggen dwars- verbanden met burgers, overheid, onderwijs, ondernemers en andere organisaties…

Divers

…wat hebben Burgers, Overheid, Ondernemers, Organisaties en Onderwijs & Wetenschap met elkaar gemeen? Juist: ze zijn verschillend, divers. In het BurgerServiceLab vieren ze het verschil en gaan met elkaar de dialoog aan.

Dichtbij

…het vertrekpunt van het BurgerServiceLab is van onderaf, dichtbij en laagdrempelig, toegankelijk. We richten ons op de leefwereld van mensen in Arnhem en omgeving, beginnend vanuit de diverse ‘eigen’ achtergronden van de deelnemers.

Delen

…in Arnhem zijn veel goede initiatieven die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. De hulpvraag voor de één is kennisdelen voor de ander…

Doelgericht

…de kortste verbinding gaat vaak dwars door ‘roeien en ruiten’. Je raakt dan meestal wel de aansluiting met mensen kwijt. In verbinding met elkaar maak je daarentegen de mooiste ‘omwegen’ mee. Die brengen je bij belangrijke ervaringen, goede rustplekken en mooie vergezichten.

Duidelijk

…wanneer we zien hoe iets in elkaar zit, begrijpen we beter wat er moet gebeuren. Door duidelijkheid te creëren, maken we concreet wat we eraan kunnen doen..!

Dienstbaar

… we willen dienstbare leiders zijn. Een dienstbare leider is gericht op het stimuleren van gemeenschapsgevoel. Niet het persoonlijk gewin staat op de voorgrond, maar plezier in de meerwaarde die ieder van ons kan toevoegen…