Selecteer een pagina

Wat betekent het BSL voor burgers, overheid, organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen?

  • Wij zijn een groep sociaal actieve en onafhankelijke inwoners die vanuit de doelstelling van het BurgerServiceLab tijd en energie willen steken in initiatieven van anderen of anderen te helpen om (hun) problemen op te lossen of belangen te behartigen. Dat kan ook voor individuen gelden als die steun uiteindelijk voor een groep mensen iets kan betekenen.
  • Wij nemen geen initiatieven over en gaan geen andere initiatieven trekken. We zijn dienstverlener en verbinder en geen (interim) projecttrekkers.
  • We bieden steun om signalen die initiatieven belemmeren op de juiste bureaus te laten landen.

 

Als deelnemers aan het BurgerServiceLab ontmoeten we elkaar maandelijks. Tijdens deze ontmoetingen:

  • Wisselen wij kennis, kunde en knelpunten uit over projecten waar de aanwezige BSL-ers bij zijn betrokken.
  • Bespreken we vragen voor steun vanuit het BSL en stellen we vast wie het oppakt. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat BSL er niet is om het probleem op te lossen, maar wel om een handje te helpen als alle betrokken partijen dat willen.
  • Komen we tot gelegenheidscoalities waarbij niet BSL de deelnemer is, maar de individuele leden.
    Ontwikkelen we steun aan anderen en/of initiatieven en zorgen we dat er actie ondernomen wordt.
<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?src=burgerservicelab.nl_a1dopvq6u1nnffjcdelq7t6ruo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam" style="border: 0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>